We are hiring!

Jeugdhuis De Redekiel vzw werft aan: 

Jeugdhuiswerker, halftijds (m/v/x) 

De Redekiel is een onafhankelijke jeugdwerking voor en door jongeren uit Maldegem en omstreken. Het team van de Redekiel verzorgt sinds 1992 allerhande culturele, creatieve, sociale en sportieve activiteiten voor jongeren en biedt ondersteuning aan elke jonge geest die daarom vraagt. Daarnaast wil de Redekiel een platform bieden waar iedereen zijn mening kan uiten, een werking van onderuit creëren die inclusief is naar elke jongere, ongeacht haar/zijn herkomst, geslacht of overtuiging.

De Redekiel is meer dan een jeugdhuis, het is ook een creatieve vrijplaats waar jongeren en bij uitbreiding alle creatieve talenten beroep op kunnen doen om ondersteuning te krijgen op praktisch, administratief en moreel vlak. De Redekiel wil een labo voor talentontwikkeling zijn, een ontmoetingsplaats voor creatieve jongelingen uit verschillende domeinen (muziek, literair, beeldend, video, crafting, digitale cultuur, …) die niet altijd hun weg vinden in het reguliere naschoolse kunstonderwijs. Bovendien heeft De Redekiel de uitdrukkelijke ambitie om in te tekenen op de Vlaamse subsidies voor bovenlokale projecten. 

Om dat te realiseren zoekt De Redekiel een halftijdse beroepskracht (20/38u). 

TAKEN

Je werkt hoofdzakelijk outreachend en brengt de werking van het jeugdhuis tot bij de jongeren. Je voornaamste taak is om de vrijwilligerswerking te coachen. Hiernaast doe je ook de coördinatie in het jeugdhuis tussen vrijwilligers en raad van bestuur alsook ben je voor beide het aanspreekpunt.

 • Onderhouden van de dagelijkse werking van het jeugdhuis
 • Aanspreekpunt zijn voor de jongeren van het jeugdhuis
 • Uitwerken van een eigen jeugdhuisbeleid
 • Versterking en begeleiding globaal vrijwilligersbestand
 • Aanspreekpunt voor gemeente, scholen en andere stakeholders
 • Beheer en onderhoud infrastructuur 
 • Beheer dagelijkse inkomen/uitgaven
 • Uitwerken en opvolgen projectwerking.

PROFIEL

 • Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren. Je hebt een uitdrukkelijk geloof in hun kunnen en leerpotentieel
 • Je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van jongeren aan de slag te gaan
 • Ervaring hebben in de organisatie van projecten in samenwerking met jongeren
 • Prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen
 • Participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, motiveren en activeren
 • Organisatiegericht: kunnen werken binnen en aan de doelstellingen van de organisatie
 • In team kunnen samenwerken o.b.v. een functionele taakverdeling: actief informatie uitwisselen, zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen
 • Zelfstandig werken, eigen werk en takenpakket kunnen structureren en plannen
 • Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen aan wisselende situaties
 • Creativiteit heeft voor jou geen grenzen en je denkt out of the box
 • Je bent bereid tot werken in de vrije tijd van jongeren (weekend –en avondwerk)

FORMELE VEREISTEN

 • Bachelor diploma met menswetenschappelijke oriëntatie, met voorkeur van sociaal-cultureel werk
 • Bewijs van goed gedrag en zeden (model 2)
 • Attest van medische geschiktheid
 • Beschikken over een rijbewijs B

AANBOD

 • Indiensttreding kan vanaf 01/07/2022 (bespreekbaar)
 • Je komt terecht in een sfeervolle, jonge en uitdagende werkomgeving waar veel ruimte is voor eigen ideeën en persoonlijke ontwikkeling
 • Een contract van onbepaalde duur, 20u/week
 • De kans tot het volgen van een verdere opleiding in de jeugdhuissector
 • Verloning volgens PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.

PRAKTISCH

Stuur je motivatie met CV ten laatste op 01/06/2022 door naar info@redekiel.be t.a.v. Raad van Bestuur. De jury nodigt je, na een selectie op basis van motivatie en CV, uit voor een gesprek, dat zal plaatsvinden in de tweede helft van mei.